Vlaams-Brabant

    De preventiecampagne 'Geweld tijdens de zwangerschap' startte in de provincie Vlaams-Brabant in november 2007.
Deze campagne werd bekroond met de Belgische prijs voor geweldspreventie in de categorie slachtoffergerichte preventie, uitgereikt door Binnenlandse zaken.
 

Deze campagne kwam tot stand met behulp van heel wat partnerorganisaties:


En bestond uit verschillende onderdelen:

 • Persconferentie
  Op 21 november 2007 werd de campagne rond geweld tijdens de zwangerschap gelanceerd met een persconferentie.

 • Studiedag
  Op 21 april 2009 werd in het provinciehuis van Leuven een studiedag georganiseerd rond 'geweld en zwangerschap' waarin de ervaring met het probleem vanuit verschillende disciplines van de praktijk werd toegelicht.

 • Affiche 
  Er werd een affiche ontwikkeld die werd verspreid bij alle dokters, gynaecologen en ziekenhuizen in Vlaams-Brabant. De affiche verwijst slachtoffers en plegers van geweld door naar de gepaste hulp.

 • Doorverwijskaart
  Naar aanleiding van onderzoek, tests en voorbeelden uit het buitenland werd een doorverwijskaart ontwikkeld waarop wordt uitgelegd wat geweld is, hoe men het kan voorkomen en waar men terecht kan indien het toch gebeurt.
  Deze doorverwijskaart is ontwikkeld in bankkaartformaat zodat het gemakkelijk kan verstopt worden. De inhoud is hierin ondergeschikt aan het formaat. Het dient niet enkel om slachtoffers op weg te zetten naar de juiste hulpverlening, maar ook om medische zorgverstrekkers een handvat aan te reiken om over de problematiek te praten

 • Vorming in samenwerking met Sensoa
  Tijdens deze praktijkgerichte opleiding voor (para)medici die met zwangere vrouwen in aanraking komen, worden handvaten aangereikt om slachtoffers van geweld te leren (h)erkennen. Ook de begeleiding van slachtoffers en een adequate doorverwijzing staan op het programma. 

 • Website
  Dankzij de Belgische prijs voor geweldpreventie kon deze website worden ontwikkeld.

 

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT